Gorenje Commerce

Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo

Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Ilidža, 71000 Sarajevo

 

KABINET GENERALNOG DIREKTORA

Tel.: +387 33 755 666
Fax: +387 33 755 669
E-mail: office@gorenje.ba
Direktor: Abdurahman Drkić
Poslovni sekretar: Amela Memić

POZIVNI CENTAR: Tel: +387 33 755 600

 

KOMERCIJALNA SLUŽBA

Program bijele tehnike

Samostalni referent komercijale: Senada Mujković
Tel: +387 33 755 622
E-mail: senada.mujkovic@gorenje.com

Program malih kućanskih aparata, dodatne opreme i zabavne elektronike

Samostalni referent komercijale: Suada Hamidović
Tel: +387 33 755 623
E-mail: suada.hamidovic@gorenje.com

Produktni vođa: Damir Kiso
Tel: +387 33 755 627
E-mail: damir.kiso@gorenje.com
Fax: +387 33 755 639

Program bojlera i ventilatora

Referent komercijale: Adnan Bradarac
Tel: +387 33 755 624
E-mail: adnan.bradarac@gorenje.com

 

Ovlašteni servis, prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme

Rukovodilac servisne mreže Emir Aganlić

Tel:+397 33 755 615
E-mail: emir.aganlic@gorenje.com

Prodaja rezervnih dijelova i dodatne opreme - viši stručni saradnik Haris Čović
Tel: +387 33 755 644
E-mail: haris.covic@gorenje.com
Fax: +387 33 755 649

 

Računovodstvo

Rukovodilac računovodstva,finansija i kontrolinga: Đenan Kožljak
Tel: + 387 33 755 650
Fax: +387 33 755 658
Fax: +387 33 755 659
E-mail: denan.kozljak@gorenje.com

 

Pravna služba

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove:

Referent za pravne, kadrovske i opće poslove: Nataša Štimac
Tel: +387 33 755 660
Fax: +387 33 755 658
E-mail: natasa.stimac@gorenje.com

 

Marketing služba


Tel. 1: +387 33 755 670
Tel. 2: +387 33 755 671

   Fax: +387 33 755 674

 

Gorenje Studio

 

Gorenje prodavnica br.2 Blažuj

Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj
Tel: +387 33 755 645
E-mail: maloprodaja.blazuj@gorenje.com

 

Pozivni Centar

Tel: +387 33 755 600
Za odabir engleskog jezika: Pritisnite 9
Za prijavu kvara: Pritisnite 1
Za informacije: Pritisnite 2
Za uputstva o korištenju aparata: Pritisnite 3
Za prijavu reklamacija: Pritisnite 4