Gorenje internet prodavnica

Kontakti Gorenje Internet prodavnice:

E-mail: webshop.ba@gorenje.com 

Telefonski brojevi za BiH: 

+387 33 755 677

+387 33 755 630

Viber broj: 061 53 73 73

Sigurnost kupovine
Prodavač koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja ličnih podataka, narudžbi i plaćanja.
Besplatna dostava i rokovi dostave
Dostava proizvoda je besplatna za naručene proizvod/e vrijednosti od 50,01 KM sa PDV-om, za proizvod/e vrijednosti do 50,00 KM sa PDV-om dostava se naplaćuje u visini 9,25 KM sa PDV-om, naplatu vrši ugovorni partner po pouzeću proizvoda.
Cijene Gorenje internet prodavnice
Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u konvertibilnim markama (KM) te uključuju PDV.


Sigurnost

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i PikPay servisa, te obratno. Prodavač ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Kupac je sam odgovoran za pristup svom sistemu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i šifri. Kupac garantuje za tačnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavaču odgovara za štetu nastalu zbog netačnih odnosno neistinitih podataka.

Besplatna dostava za kupovine u vrijednosti preko 50,01 KM

Dostava:

 1. Dostava se vrši isključivo na području BiH;
 2. Dostava proizvoda je besplatna za naručene proizvod/e vrijednosti od 50,01 KM sa PDV-om, za proizvod/e vrijednosti do 50,00 KM sa PDV-om dostava se naplaćuje u visini 7,76 KM sa PDV-om + varijabilni DGL (stopa dodatka na gorivo). Stopa DGL-a uslovljena je tržišnim uslovima i definiše je ugovorni partner "Euro Express" d.o.o. Banja Luka koji vrši naplati dostave prilikom dostave proizvoda. Za dodatne informacije možete se obratiti putem mail-a webshop@gorenje.com ili telefonski 061 53 73 73.
 3. Dostava se vrši isključivo radnim danom putem dostavne službe „Euro Express“ d.o.o. Jovana Dučića 23a, Banja Luka, koji je ugovorni partner Prodavača.
 4. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekat, kuću ili zgradu, odnosno poslovni objekat na ugovorenoj adresi koju kupac navede u narudžbi a do koje je moguće doći sa javno prometne površine prevoznim sredstvom (kamion,kombi). Ukoliko nije moguće pristupiti do naznačene adrese, dostava će se izvršiti do najbližeg istovarnog mjesta koji je prethodno dogovoren sa Kupcem.
 5. Dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore;
 6. Dostava ne uključuje uslugu montaže i stavljanja u upotrebu proizvoda. Za stavljanje proizvoda u upotrebu, što nije uključeno u cijenu proizvoda, obratite se Prodavaču na jedinstveni broj telefona 033/755 600 (Pozivni centar) ili ovlaštenom servisu SERVISNA MREŽA U BiH.
 7. Kupac se obavještava o tačnom datumu dostave.
 8. Na sam dan dogovorene dostave, Kupca će kontaktirati uposlenik Dostavljača radi najave dolaska.

Neuspjela dostava / primopredaja:

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac lično ili druga punoljetna osoba koju je Kupac ovlastio za prijem, ili ako odbiju prijem proizvoda, Dostavljač će proizvod vratiti Prodavaču na njegovu adresu i ispostaviti mu račun. Prodavač će odmah a najkasnije u zakonskom roku od 15 dana vratiti cijenu umanjenu za efektivan trošak transporta koji je platio Dostavljaču prema ispostavljenom računu. Primopredaja proizvoda i original fiskalnog računa: Primopredaja proizvoda se vrši u ugovorenom terminu, na ugovorenoj adresi potpisivanjem otpremnice i tom prilikom Kupac preuzima proizvod sa svom pratećom dokumentacijom (deklaracija, garantni list sa spiskom ovlaštenih servisa, uputstvo za upotrebu). Tom prilikom Kupac preuzima i original fiskalni račun te Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda, koji potpisan vraća Prodavaču u jednom primjerku putem Dostavljača. Kupac je dužan pregledati proizvod i ne preuzimati ga u slučaju oštećenja ambalaže, u suprotnom, se smatra da je proizvod preuzet neoštećen sa neoštećenom ambalažom.

Cijene Gorenje internet prodavnice

Cijene:

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u konvertibilnim markama (KM) te sadrže PDV. Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo, zadržava pravo izmjene maloprodajnih cijena. Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Proizvodi na rasprodaji su vidno označeni cijenom prije i cijenom nakon sniženja. Najveći procenat sniženja cijena iznosi najmanje 1/5 vrijednosti svih proizvoda na rasprodaji.Akcije, uslovi i trajanje: Razdoblja trajanja i uslovi akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Rok plaćanja:

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavača o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavač i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavača i ista se briše iz sistema.

Način plaćanja:

 1. Način i sigurnost plaćanja po pouzeću: Ova opcija Vam omogućava da izvršite plaćanje nakon što vam roba bude dostavljena na adresu. Plaćanje vršite direktno Dostavljaču robe koji vam izdaje potvrdu plaćanja i uručuje proizvod(e) sa pratećom dokumentacijom,te original fiskalni račun, i Sporazum o nadležnosti suda. Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama u važećim apoenima valute.
 2. Virmanom po predračunu: Ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje elektronskim putem ili tradicionalnim popunjavanjem ručnog naloga u banci ili pošti. U ovom slučaju obavezno morate da navedete u polje „svrha uplate“ broj predračuna po kojoj vršite plaćanje. Po zaprimljenoj uplati, započinjemo sa obradom vaše narudžbe i roba će biti poslana na vašu adresu. Kako se datumi izrade narudžbe i zaprimanja uplate mogu razlikovati, moguće je da rok isporuke bude promijenjen u odnosu na datum narudžbe.
 3. Plaćanje karticama:
  a. JEDNOKRATNO PLAĆENJE: MasterCard, Maestro, Visa.
  b. PLAĆENJE NA RATE: Visa CLASSIC, MasterCard/Visa revolving i Zlatna Visa kartica UniCredit Bank d.d. - do 6 rata za robu ukupne maloprodajne vrijednosti (po jednom računu) iznad 200,00 KM.

Plaćanje od strane lica koje nije kupac robe: Plaćanje na opisani način u ime, za račun i uz saglasnost Kupca, mogu izvršiti i treća lica isključivo u svojstvu platioca proizvoda i bez ikakvog uticaja na sadržaj kupoproprodajnog ugovora i ugovorenu isporuku proizvoda Kupcu.