Izjava o privatnosti

 

Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo (dalje u tekstu: društvo) obvezuje se da će za svakog Ispitanika koji koristi web usluge i rješenja društva pružiti odgovarajuću razinu povjerljivosti, dostupnosti i integriteta ličnih podataka. Prikupljene lične/osobne podatke i daljnja obrada istih bit će izvršena uz odgovarajuće fizičke i logičke mjere osiguranja. Lični/osobni podaci prikupljeni i korišteni uz prethodnu saglasnost, bit će obrađivani sve dok Ispitanik ne obavijesti društvo na nedovosmislen i jasan način da saglasnost povlači. Svi prikupljeni lični/osobni podaci neće se proslijeđivati trećim zemljama. Svaki pristup ličnim/osobnim podacima odobren je od strane društva i dostupan je samo ovlaštenim osobama. Na pohranjenim ličnim/osobnim podacima neće biti provođena automatizirana obrada ili profiliranje. U slučaju dodatnih pitanja vezanih uz kontrolu i obradu osobnih podataka možete poslati e-mail na sljedeću adresu: natasa.stimac@gorenje.com

U slučaju bilo kakvih nepravilnosti vezano za postupak obrade i kontrole osobnih podataka od strane Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo možete kontaktirati Sektor za pravne kadrovske i opće poslove:

Bosna i Hercegovina
Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo
Sektor za pravne kadrovske i opće poslove:
Kamenolom br. 11
71215 Blažuj - Sarajevo

Telefon: 00387 33 755 660
E-mail: natasa.stimac@gorenje.com