POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Rukovaoci vaših ličnih podataka su društva:

  •  ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, koje djeluje kao glavni rukovalac podataka društva koje proizvode i/ili trguju uređajima brendova u okviru Društva Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko i Ronšen, ATAG, Pelgrim, Etna, Korting, Mora, Upo).
  • Gorenje Commerce doo, Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina

(Oba rukovaoca podataka u daljem tekstu: Društvo) 

Ozbiljno i odgovorno postupamo sa vašim ličnim podacima uz poštovanje odredbi Opće odredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih važećih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka. Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnostima obrade podataka koje preduzimamo u vezi sa ličnim podacima korisnika naših proizvoda, naših kupaca, potencijalnih kupaca i/ili korisnika internet stranice.

Pored predmetne politike zaštite podataka:

  • usvojili smo internu proceduru u vezi zaštite ličnih podataka, u kojoj se utvrđuju obaveze Društva i zaposlenih u pogledu zaštite ličnih podataka
  • usvojili smo Politiku kolačića, koja reguliše zaštitu ličnih podataka korisnika naših proizvoda, naših kupaca, potencijalnih kupaca i/ili korisnika internet stranice
  • napravili smo namjensku e-mail adresu gdje nas možete kontaktirati u vezi sa svim pitanjima o vašim ličnim podacima
  • redovno edukujemo zaposlene o postupanju sa ličnim podacima
  • redovno provjeravamo sisteme za rukovanje ličnim podacima i predlažemo poboljšanja