Kontakt

 

Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo

Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Ilidža, 71000 Sarajevo

KABINET GENERALNOG DIREKTORA
Tel.: +387 33 755 666
Fax: +387 33 755 669
E-mail: office@gorenje.ba

 

Gorenje Studio prodajno-izložbeni saloni


Podrška - Pozivni centar