Kupovina na kredit
Mikrofin

 

Uslovi važe za kupovinu aparata online ili u Gorenje Studijima po jedinstvenim uslovima na rate sa otplatnim planom od 2 do 18 mjeseci.

 


Mikrofin kredit

Saradnja sa Mikrofinom je još jedan poslovni poduhvat koji olakšava nabavku malih i velikih kućanski aparata. Obračun cijene je kao da vršite gotovinsko plaćanje.  

Uslovi Mikrofin kredita

Minimalna rata kredita: 25,00 KM
Minimalan iznos kredita: 200,00 KM
Maximalan rok otplate: 18 mjeseci

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima, uplatom na račun Mikrofina.

Potrebna dokumentacija:

·        Popunjen zahtjev za odobravanje kredita

Banka zadržava pravo da ne odobri zahtev za kreditiranje u skladu sa svojom procjenom koja je bazirana na internim procedurama i poslovnoj politici banke, u zavisnosti od kreditne sposobnosti kupca.

Uslovi za odobravanje kredita:

·        Klijent treba imati dokaz o redovnim mjesečnim primanjima ili da je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)

·        Podnosilac ne smije biti mlađi od 18 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit

·        U trenutku dospijeća posljednje rate ne smije imati više od 75 godina

Dodatne informacije za podnošenja zahtjeva potražite u objektima Gorenje Studija ili poslovnicama Mikrofina.

 

PIO kredit

Kreditiranje “na daljinu” i prodaja na rate preko PIO fonda bez provizija kako bismo omogućili ovoj populaciji lakšu nabavku velikih i malih kućanski aparata.

Uslovi PIO kredita

Minimalni iznos rate: 40,00 KM
Maximalan rok otplate: 12 mjeseci

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima obustavom od mjesečnih primanja putem Federalnog zavoda za PIO FBiH ili Fonda za PIO RS

Potrebna dokumentacija:

·        Posljednji PIO ček

·        Lična karta na uvid (u Gorenje Studijima prilikom kupovine, online kupovina prilikom isporuke)

Uslovi za odobravanje kredita:

·        Ukupno zaduženje korisnika ne prelazi 50% iznosa mjesečnog primanja

·        Potpisnik Ugovora mora biti isključivo nosioc PIO primanja


Pozovite naše savjetnike prodaje na 061 53 73 73 ili posjetite najbliži Gorenje Studio i raspitajte se o uslovima i mogućnostima kupovine aparata na rate: